Webinar: Veilig Online: Cyberpesten (jongeren). Donderdag 26 november om 20u.

Pesterijen raken diep. Maar wat is de impact? Soms gaat het digitaal gewoon verder. Is er een verschil tussen cyberpesten en 'gewoon' pesten? De analyse van cyberpesten in dit webinar maakt jou als ouder waakzamer om signalen van pestgedrag te detecteren. En je komt meer te weten over hoe jij jouw tiener kan begeleiden bij cyberpesten.

Het webinar bekeken? Wat vond je ervan? Laat het hier weten.

Spreker: Steven Welters, begeleider van Veilig Online

Webinar niet beschikbaar

Het webinar is niet langer beschikbaar